Bivši predsednik Skupštine stanara je na veoma sumnjiv način prikupio više od 51% saglasnosti vlasnika stanova i na bazi toga napravio ugovor ( i isti overio u Sudu ) po kome je ustupio na trajno korišćenje X00 m2. zajedničkog tavanskog prostora Naime, većina vlasnika stanova čiji se potpisi nalaze na odluci skupštine tvrdi da taj dokument nikada nisu potpisali, tj. njihovi potpisi su falsifikovani. Molim vas za savet -da li je gore navedeno za pokretanje parnice , krivične prijave i shodno praksi, kakvi su izgledi da se gore pomenuti ugovor proglasi apsolutno ništavnim i da se pomenuti prostor vrati u posed zgrade?

Poštovani,

Svaki ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima  je ništav sem ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. Prema tome ako tvrdite da je predmetni ugovor donet suprotno Zakonu o održavanju stambenih zgrada u smislu da nije ispoštovana procedura oko donošenja odluka na skupštini stambene zgrade onda bi mogli podneti tužbu nadležnom sudu kojom ćete tražiti od suda da utvrdi da je predmetni ugovor ništav i da se predmetni prostor vrati stambenoj zgradi. Posledice ništavosti su takve da je svaka ugovorna strana dužna da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora. Prema tome na taj način biste mogli pomenuti prostor vratiti u posed zgrade. Naravno prvo je potrebno sve Vaše tvrdnje dokazati na nesumnjiv način i ukuliko se odlučite za tužbu obratite se advokatu.