Molimo za pravni savet Skupština stanara u starom sazivu stambene zgrade je zapisnički donela odluku 200X. godine da se jednom od stanara ustupi na korišćenje zajednicka prostorija stambene zgrade uz nadoknadu i za period od X godine. Novim zapisnikom sa skupštine stanara posle X godine odlučeno je da stanar oslobodi zajedničku prostoriju zbog neplaćanja novčane nadoknade. Potom je stanar samoinicijativno, vrata od vrata, sakupio potpise stanara u formi saglasnosti na komadu papira koju je overio predsednik skupštine i stanar je nastavio sa korišćenjem prostorije koju je jedno vreme plaćao pa opet prestao. Ove godine skupština stanara u novom sazivu na sastanku je odlučila da stanar oslobodi prostoriju u kojoj drži stvari ali on to neće da učini , prostoriju drži zaključanu i stalno se poziva na papir na kojem ima potpise stanara od pre više godina . Interesuje nas da li je skupština stanara u obavezi da donese neku posebnu, novu i overenu odluku kojom može stanaru otkazati koričćenje zajedničke prostorije ili su dovoljni zapisnici, da li su uz odluku potrebni i potpisi 50% +1 stanara (s obzirom da se ovde radi samo o koričćenju a ne pretvaranju prostorije u stan ili poslovni prostor) i da li stanar može pobijati ovu odluku . Napominjem da nisu donošene posebne odluke overavane u sudu ili opštini već se sve zapisnički konstatovalo uz navodjenje pristunih stanara na sastanku , ali bez njihovih pojedinačnih potpisa. Znači zanimaju nas forme donošenja odluka ili saglasnosti skupštine . Skupština stanara

Poštovani,

U Vašem slučaju se radi o donošenju odluke koja se odnosi na način korišćenja zajedničke prostorije u stambenoj zgradi.Odluku o tome kako će se koristiti zajednička prostorija stambene zgrade donosi isključivo skupština stambene zgrade. Kako ste i vi naveli u pitanju pošto se ne radi o pretvaranju zajedničke prostorije u stan to nije ni potrebna saglasnost vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade. Sve odluke skupština zgrade donosi na sednici na kojoj se vodi zapisnik. Ne postoji nikakva posebna forma donošenja odluka, niti se te odluke negde overavaju. Da bi odluka skupštine zgrade bila punovažna dovoljno je da su ispoštovane zakonske odredbe koje propisuje Zakon o održavanju stambenih zgrada i odredbe koje propisuje Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova a to je da skupština može punovažno odlučivati ako je prisutno više od polovine članova skupštine a da odluke donosi većinom glasova svih članova skupštine, tako da svakom vlasniku stana i posebnog dela zgrade pripada po jedan glas. Ukoliko ste prilikom donošenja predmetne odluke sve to ispoštovali nemate razloga za brigu. Prema zakonu sam zapisnik ne potpisuju svi članovi skupštine već samo predsednik i zapisničar. Po mom uverenju, iako sam zakon to izričito ne navodi, bilo bi dobro kad bi se svi članovi skupštine koji prisustvuju sastanku potpisali na jednom papiru kao dokaz da su istom prisustvovali, jer u slučaju osporavanja neke odluke biste imali pismeni dokaz ko je bio prisutan na sednici. U principu bitno je da je napred navedeno ispoštovano a sama forma vođenja zapisnika i donošenja odluke se razlikuje od zgrade do zgrade i od onog ko vodi skupštinu, od njegovog znanja i veštine. Najjednostavnije rečeno zapisnik treba da sadrži sve ono o čemu se govorilo na sednici skupštine zgrade, ko je bio prisutan, kako se glasalo, kad je počela sednica, kad se završila,koje su odluke donete itd. Svaki stanar pa i onaj koji koristi zajedničku prostoriju može osporavati odluku skupštine zgrade pred nadležnim sudom ako smatra da je povređeno neko njegovo pravo na zakonu zasnovano. Što se tiče zauzeća zajedničke prostorije najbolje bi bilo da podnesete tužbu nadležnom sudu zbog smetanja poseda i da zatražite da se prostorija oslobodi od stvari i da svako dalje smetanje prestane i u tom slučaju obratite se advokatu.