Poštovani, zamolila bih vas za asistecniju vezano za podelu zajedničke imovine vanbračnih partnera. Naime, ja sam više od X godine živela u vanbračnoj zajednici u kojoj je stečena zajednička imovina u vidu stambene jedinice. Naime druga strana ( lice sa kojim sam živela u vanbračnoj zajednici) je dobila na svoje ime zajedničku prostoriju u zgradi, na osnovu potpisa 51% stanara zgrade. Troškovi izgradnje/pretvaranja zajedničke prostorije u stan kao i oprema stana su išli najvećim delom na moj trošak zbog mojih prihoda. Za ceo period zajedničkog života ja imam dokaz o svojim primanjima. Da li ja, po našem zakonu, imam pravo da nadoknadim ono što sam uložila i na koji način mogu to da ostvarim? Unapred hvala.

Poštovana,

osim u pogledu nasleđivanja, Porodični zakonm izjednačava bračnu i vanbračnu zajednicu života.

Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajdeničku imovinu.Vanbračna zajenica i zajednički rad na sticanju imovine su neophodni uslovi za postojanje zajedniče imovine vanbračnih partnera.

Postoje dva načina da izvršite podelu te imovine, jedan je putem sporazuma, zaključenjem ugovora o deobi zajdničke imovine, ovren od strane suda ( u ovom slučaju postoji saglasnsot ugovornih strana) , a drugi način je podnošenjem tužbe radi deobe zajednične imovine i pokretanjem sudskog postupka pred nadležnim sudom.

Tužbom bi tražili da se utvrdi udeo u imovini, odnostno stanu. Morali biste d adokažete da je stan stečen zajedničkim radom, kao i da je davanje saglasnosti za prenamenu dato i Vama i Vašem bivšem vanbračnom partneru kao jedinki.