Kako da se zastitim da ne ostanem bez svoje porodicne kuce jer je suprug podigao velik kredit u banci.Na koji nacin mogu da zastitim svoju licnu imovinu nasledjenu od roditelja UKOLIKO on taj kredit ne bude mogao da vrati. Bojim se da u ovim nesigurnim vremenima moze doci do toga pa bi volela da ja i deca bar stambeno budemo obezbedjeni i da ne zivimo u strahu da nam sud tj.banka mogu uzeti kucu u kojoj zivimo.

Poštovana,
niste naglasili da li je pomenuta nepokretnost opterećena hipotekom kao srestvo obezbeđenja Ugovora o kreditu, po Zakonu o hipoteci. Predpostavljam da jeste, s obzriom da danas skoro sve banke upostavljau hipoteku po Zakonu
o hipoteci ( a ne po Zakonu o izvršnom postupku) i da ste Vi kao vlasnik nepokretnosti potpisali založnu izjavu i zahtev za upis založnog prava na osnvou koga je nadležni organ doneo rešenje o upisu hipoteke. Ukoliko dođe do raskida ugovora , Banka ima pravo da pokrene vansudski postupak prodaje hipotekarne nepokretnosti i da iz iznosa kupoprodajne cene naplati svoje  dospelo potraživanje. Dalje Zakon o hipoteci predviđa da vlasnik nepokretnosti može otuđiti neporetnost i prenese pravo na pribavioca , u kom slučaju swe ne menja ništa u dužnikovoj obavezi i u obezbeđenom potraživanju.U najvećem broju slučajeva kod naših banaka stoji odredba u založnim izajvama da dužnik ne može da optereti ili otuđi nepokretnost bez saglasnosti poverioca.  Ukoliko ste u mogućnosti i u zavisnosti namene kredita , uvek možete
banci da ponudite zamenu sredstva obezbeđenja.