Sta se desava kada opstina izgubi deo dokumenata predatih za legalizaciju, i ne odgovara pismenim putem podnosiocu zahteva da li su nasli dokumenta,ili da li su prosledjena u gradsku gradjevinsku direkciju, ili je postupak odbijen ili iz nekog razloga obustavljen?

Poštovana,

u skladu sa Zakonom oupravnom postupku,obaveza nadležnog organa je da o zahtevu stranke odgovori pismenim putem. Prilikom predaje zahteva za legalizaciju ste dobili broj predmeta i pod tim brojem se u nadležnoj opštini vodi Vaš zahtev. Nadležni organ prilikom odlučivanja o Vašem zahtevu ima obavezu da ukoliko nedostaje nešto od neophodne dokuemtancije da vam dostavi Zaključak u kome će navesti šta nedostaje i u kom roku ste u obavezi da postupite i dostavite traženu dokumetnaciju. U svakom slučaju moraju da donesu odluku u vidu rešenja kojim Vam odbijaju ili odbacuju zahtev.Kao i na svaki upravni akt Vi imate pravo žalbe organu i u roku koji je naveden u pouci o pravnom leku na kraju tog rešenja,kao i u svakom upravnom postupku. Predlažem Vam da, ukoliko to Već niste činili, odete do opštine i da sa pozivom na broj predmeta koji ste dobili prilikom predaje dokumentacije tražite da izvršite uvid u predmet i ili da sačinite pismeni dopis u kojem ćete tražiti da Vas obaveste dokle se stiglo.U svakom slučaju moraju da odgovore pismenim putem bilo da donose pozitvnu ili negativnu odluku po Vas.