Poštovani,imala sam ugovor o doživotnom izdržavanju sa bakom koja je preminula 200X.godine. Nismo bile ni u kakvom krvnom srodstvu ali sam ja brinula o njoj jer nije imala decu niti bilo koga svog ko bi joj pomogao. Preminula je u inostranstvu. Posedujem sva njena dokumenta. U inostranstvu sam dala ugovor o doživotnom izdržavanju i to im je bio validan dokument da mogu preuzeti njene posmrtne ostatke. Na računu banke ostalo je njenih X novca. Interesuje me,da li mogu i na koji način da podignem ovaj novac? U ugovoru o doživotnom izdržavanju nije naveden broj deviznog računa. U banci su mi rekli da bi trebalo da podnesem zahtev za ostavinsku raspravu a sudije kažu da nemam prava na to jer nismo bile u krvnom srodstvu. Pitam se kome ostaje novac na računu preminulog ako nema nikog ko je u krvnom srodstvu sa njim? Unapred zahvalna na odgovoru,

Poštovana,

Odredba člana 194. važeceg Zakona o nasledjivanju propisuje da se ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno odredjenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Stav dva istoga člana predvidja da primalac izdrzavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.

Drugim recima, predmet ugovora o dozivotnom izdrzavanju mogu biti samo prava i stvari koje postoje u trenutku zakljucenja ugovora i koje su tacno specifikovane, tj. tacno navedene u ugovoru, tako da se nesumnjivo moze utvrditi na koje se stvari i prava ugovor odnosi.

Ugovor o dozivotnom izdrzavanju koji ste Vi zakljucili sa pok. bakom kao primaocem izdrzavanja je punovazan i proizvodi pravna dejstva, sto se moze zakljuciti na osnovu cinjenica koje ste naveli u pismu. U tom smislu nije nista sporno.

Medjutim, ono sto jeste sporno, a sto se ne moze sa sigurnoscu utvrditi na osnovu Vasih navoda je pitanje da li su novcana sredstva na deviznom tekucem racunu uopste bila predmet zakljucenog ugovora.

Naime, ukoliko racun uopste nije obuhvaćen ugovorom o dozivotnom izdrzavanju (prilikom taksativnog oznacavanja stvari i prava koja prelaze u Vasu svojinu nakon smrti bake) Vi nemate apsolutno nikakvo pravo u pogledu novcanih sredstava na tom racunu, a novac, u skladu sa odredbom cl. 21. Zakona o nasledjivanju, nasledjuje Republika.

Sama cinjenica da su Vam u banci rekli da biste trebali pokrenuti ostavinsku raspravu ne znaci da biste (sve i u slucaju da se rasprava sprovede) imali pravo da podignete novac. Oni su Vas uputili na taj korak iz prostog razloga sto oni mogu isplatiti novac sa računa preminulog samo na osnovu pravnosnaznog ostavinskog resenja kojim je utvrdjen sastav zaostavstine i kojim su odredjeni naslednici. Znaci, sproveo se ostavinski postupak, ili ne, u ovakvoj situaciji Vi nemate nikakvo pravo u pogledu tog novcanog iznosa, novac ulazi u sastav zaostavstine pok. bake i na kraju ga, obzirom na to da iza nje nema zakonskih naslednika, nasledjuje drzava.

S druge strane, ukoliko su novcana sredstva na deviznom racunu ugovorom obuhvacena, ali samo oznacavanje racuna nije izvrseno dovoljno precizno , mozda bi i postojala neka mogucnost da Vi podignete taj novac. Medjutim, na osnovu podataka koje ste naveli u pismu ne bih mogla sa sigurnoscu da Vam odgovorim na pitanje da li biste to mogli da uradite i na koji nacin, obzirom na to da nemam precizne podatke. Pre svega, neophodno je da znam na koji nacin je tacno racun u ugovoru pomenut, zatim, koliko je novca na racunu bilo u trenutku zakljcenja ugovora, odnosno da li je primalac izdrzavanja vrsio uplate na racun nakon zakljucenja ugovora (ukoliko baka jeste vršila uplate nakon zakljucenja ugovora, Vi biste eventualno imali pravo da podignete samo novcani iznos koji je postojao na racunu u trenutku zakljucenja (ne sav novac koji se sada nalazi na računu), obzirom na to da odredba cl. 194. Zakona o nasledjivanju, kao sto sam navela na pocetku, propisuje da  primalac izdrzavanja ugovorom moze obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zakljucenja ugovora) i sl.

Znaci, postoje mnoga pitanja na koje bi prvo trebalo odgovoriti da bi se utvrdilo da li imate pravo da podignete novac i, ukoliko imate, na koji nacin biste to mogli da uradite.

U skladu sa navedenim, jedino sto mogu da Vam predlozim je da nam, u slucaju da  ugovorom jeste obuhvacen devizni racun, posaljete precizne podatke u pogledu toga (najbolje bi bilo da citirate tu odredbu ugovora u kojoj se racun pominje). Tek na osnovu svih činjenica bih mogla da procenim da li je takva odredba uopste punovazna, pa bi u zavisnosti od toga mogla da Vas uputim i dam neki konkretniji savet u pogledu Vasih daljih koraka u cilju podizanja novca sa racuna.

Biljana Đerić, advokat