Mogu li tužiti sudiju osnovnog i apelacionog suda za štetu prouzokovanu pravosnažnom presudom donetom grubim kršenjem Zakona, kao i za uvredu obzirom da je presuda doneta U IME NARODA, a samim tim i u moje ime?

Poštovani,

Kao što ste rekli sudija presudu donosi u ime naroda ne u svoje lično ime, te nema ni lične odgovornosti sudije u ovom slučaju. Ukoliko postoji kršenje zakona postoji mogućnost upotrebe pravnog leka stranke u postupku koja je nezadovoljna presudom ili rešenjem. Nezakonitosti ako su postojale se ispituju pred drugostepenim sudom, a postoji i mogućnost korišćenja vanrednih pravnih lekova. Takođe, nakon što iskoristite sve domaće pravne lekove možete podneti predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i tužiti državu. Ukoliko uspete u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, to je osnov za razrešenje sudijske funkcije domaćeg postupajućeg sudije u tom predmetu.

Stručni saradnik,

Slađana Popović, dipl. pravnik