Postovani, Da li ugovorom o poklonu ugovarac-poklonodavac moze za sebe zadrzati pravo da dozivotno besplatno koristi nepokretnost koju poklanja /zivi i stanuje u toj nepokretnosti/, odnosno da li takvo pravo koje se ugovori ovim ugovorom o poklonu proizvodi pravno dejstvo i uziva sudsku zastitu. I takodje da li poklonodavci koji su suvlasnici nekretnine koju poklanjaju /sa po jednom polovinom/ mogu jednim ugovorom o poklonu pokloniti svojoj deci tu nepokretnost na ravne delove. S postovanjem!

Poštovani,

Ugovorom o poklonu nepokretnosti poklonodavac može za sebe zadržati pravo da doživotno koristi poklonjenu nepokretnost, obim ovog prava se takođe može urediti ugovorom: da li će poklonodavac imati pravo da u poklonjenoj nepokretnosti živi ili će imati mogućnost da istu i izdaje (daje u zakup).  Za više informacija pročitajte tekst o plodouživanju.

Poklonodavci (suvlasnici) mogu preneti svojoj deci pravo svojine na nepokretnosti na osnovu jednog Ugovora o poklonu nepokretnosti.