Pitanje u vezi sa srednjim obrazovanjem: DA LI UCENIK KOJI JE IZ OPRAVDANIH ZDRAVSTVENIH RAZLOGA OSLOBODJEN NASTAVE FIZICKOG VASPITANJA I IMA IZ SVIH OSTALIH PREDMETA OCENU 5 TOKOM SVE CETIRI GODINE POCEV OD 1.RAZREDA DO 4.RAZREDA MOZE DA DOBIJE DIPLOMU “VUK KARADZIC“? UNAPRED ZAHVALNA

Poštovana,

Članom 50. Zakona o srednjoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 53/93,…72/2009 ), predviđeno je da: Učenik može biti zbog bolesti ili nekog telesnog nedostatka privremeno ili za određenu školsku godinu oslobođen, delimično ili u celini, nastave fizičkog vaspitanja.

Stručnim uputstvom o postupku za oslobađanje učenika osnovne i srednje škole od nastave fizičkog vaspitanja, predviđeno je da:

Kod oslobađanja od nastave fizičkog vaspitanja u celini za određenu školsku godinu, učenik se ne ocenjuje iz ovog predmeta i ne prisustvuje časovima fizičkog vaspitanja kada su oni nedeljnim rasporedom časova predviđeni kao prvi ili poslednji.

Ocena koju učenik dobije kod privremenog ili delimičnog oslobađanja od nastave fizičkog vaspitanja, unosi se u dnevnik rada, matičnu knjigu učenika, đačku knjižicu, svedočanstvo i drugu školsku evidenciju i javnu ispravu. Ukoliko je, pak, učenik u celini oslobođen od nastave fizičkog vaspitanja, tada se umesto ocene u odgovarajuću rubriku školske evidencije i javne isprave upisuje reč: “oslobođen”. U dnevnik rada i u matičnu knjigu, u delu – Napomena – upisuje se: – Odlukom nastavničkog veća br. ___ od ______ oslobođen od nastave fizičkog vaspitanja.

Sledi, opšti uspeh učenika koji je u celini oslobođen nastave fizičkog vaspitanja izračunava se bez ocene iz premeta fizičko vaspitanje.

Kako je Pravilnikom o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama  („Sl. Glasnik RS“, br. 37/93), prdviđeno da se diploma “Vuk Karadžić” dodeljuje učeniku za izuzetan opšti uspeh u učenju i vladanju,

Ova  diploma dodeljuju se učenicima na kraju školovanja u srednjoj školi ako odgovarajuće obrazovanje i vaspitanje steknu prema propisanom nastavnom planu i programu i u zakonom propisanom roku.

Iz svega gore navedenog sledi da nema prepreka da škola dodeli učeniku diplomu „Vuk Karadžić“ koji je tokom školovanja bio oslobođen od nastave fizičkog vaspitanja u celini.