Otac je 1959.godine kupio idealnu polovinu kuće do ulice. Mi živimo u dvorišnoj kući 1/1 sagrađenoj na drugoj parceli . Dolaskom novih suvlasnica (dve sestre sa po 1/4 i 1/4 dela) počeli su problemi. prethodni vlasnici su do prodaje njima dvema živeli u tih 85 m2 i kuća se nije trebala rušiti . dok su se sa nama tobož ljubazno dogovarale već je urađen i ODOBREN projekat za REKONSTRUKCIJU za koji nismo ni znali… BEZ NAŠEG(Očevog) znanja su podnele zahtev za sanaciju i od strane Opštine odobrena im je izmena 2 zida (oko 20 metara) … Po slučajnom saznanju o toj PREVARI podnosimo zahtev za poništenje odobrenja dok oni ne prestaju sa radom , i dobijaju NOVU POTVRDU za drugih 20 metara zida i bukvalno su podigli NOVU KUĆU IZ TEMELJA sa promenom etaža jer su podrum koji je bio ispod njuhovog dela polovično(mislim na raniju visinu podruma koji je imao SVOD )zatrpali i svoje podove “izdigli“ na taj način je ostvareno da ispod većeg dela svoje kuće imaju lokal čiji je pod za stepenik višlji od trotoara i visina je verovatno 3 i kusur metra(tobož poštuju propise)…U lokal se ulazi sa ulice,ima vrata i izlog… A iz Dvorišta se penju stepeništem u etažni (spratni deo).Zabat iznad našeg dela kuće je naslonjen na komšijski(susedov zabat) – a na njihovom zabatu su se nalazila vrata za ulazak u TAVAN .Prilikom gradnje tog spratnog dela je ONEMOGUĆEN prilaz našem delu tavana jer su im tu sada sobe. Imamo nekih stvari u svom delu tavana kojima ne možemo prići nikako osim da skidamo crepove,deo letava i slično…

Poštovani,

Na osnovu čl. 15. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa;

Za preduzimanje poslova redovnog upravljanja stvarju potrebna je saglasnost suvlasnika čiji delovi zajedno čine više od polovine vrednosti stvari.

Ako se u ovim slučajevima ne postigne saglasnost, a preduzimanje posla je neophodno za redovno održavanje stvari, o tome odlučuje sud.

Za preduzimanje poslova koji prelaze okvir redovnog upravljanja (otuđenje cele stvari, promena namene stvari, izdavanje cele stvari u zakup, zasnivanje hipoteke na celoj stvari, zasnivanje stvarnih službenosti, veće popravke i sl.) potrebna je saglasnost svih suvlasnika.

Dakle, ispravno ste postupili pobijajući odluku nadležnog organa Opštine.

Na osnovu čl. 97. Zakona o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik 47/03)

Izgradnja pomoćnih objekata, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i radova na uklanjanju prepreka za invalidna lica, vrše se na osnovu idejnog projekta. Adaptacija i sanacija objekta vrši se na osnovu glavnog projekta.

Izgradnja objekata i izvođenje radova  vrši se na osnovu prijave.

Tekuće održavanje objekta vrši se na osnovu prijave, uz koju se podnosi popis radova. Uz prijavu podnosi se idejni, odnosno glavni projekat i dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišenja objekta.

U slučaju da je lice koje je navodno vršilo sanaciju objekta, izgradilo praktično nov objekat, menjajući mu izgled, spratnost, gabarite, prepravilo tavan od koga je napravilo sobe itd,  radi se o nelegalnoj gradnji za koju je nadležna Građevinska inspekcija Opštine.

Ukoliko vas suvlasnik  ili treće lice ometa da koristite stvar na način koji ste je koristili pre nego što je ometanje nastalo, ovlašćeni ste da od Suda zahtevate zaštitu. Potrebno je da Sudu podnesete Tužbu zbog smetanja poseda.Tužba se podnosi mesno nadležnom sudu (prema mestu nalaženja zgrade), potrebno je da tužbu podnesete u roku od 30 dana od dana kada ste saznali za uznemiravanje (primetili da ne možete da koristite tavan.).

Ukoliko je vaš zahtev osnovan i podnet u roku, sud će doneti Rešenje kojim se određuju se zabrana daljeg uznemiravanja državine pod pretnjom novčane kazne, odnosno vraćanja oduzete državine, kao i druge mere potrebne za zaštitu od daljeg smetanja.

Kako je Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa, određeno da suvlasnici koriste stvar na osnovu međusobnog sporazuma, te da svaki suvlasnik ima pravo da upravlja stvari zajednički sa ostalim suvlasnicima, ponašanje jednog suvlasnika kojim on isključivo i samovoljno koristi stvar predstavlja protivpravno ponašanje.

Vi ste ovlašćeni da od Suda tražite zaštitu, tj. da Sudu podneste Predlog za uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, kojim biste od Suda tražili da donese Rešenje kojim će se urediti način korišćenja kuće.

Ukoliko su među suvlasnicima odnosi poremećeni te ne možete očekivati da će se oni prdržavati sporazuma o korišćenju ili sudskog rešenja, te da će se samovolja jednog od suvlasnika nastaviti, možete podneti Sudu Predlog o deobi zajedničke stvari (stana), ako se radi o stanu čija je fizička deoba nemoguća, Sud će odrediti da se kuća proda i da se na taj način razvrgne suvlasnička zajednica.

Zbog složenosti slučaja i mogućih posledica smatramo da je u vašem najboljem interesu da angažujete stručnu pomoć- advokata.