Novembra 20XX. godine dobio sam saglasnost saveta zgrade i vlasnika svih stanova u zgradi da podrumski prostor pretvorim u poslovni. Na osnovu te saglasnosti sa predsednikom saveta zgrade sam overio Ugovor u sudu o ustupanju podrumskog prostora od strane stanara zgrade i njegovom pretvaranju u poslovni prostor. Nakon toga sam platio porez na prenos apsolutnih prava i pribavio svu potrebnu dokumentaciju od Uprave za urbanizam i stambene poslove grada N. S. 20XX. godine vlasnica stana koja mi je između ostalih potpisala saglasnost je prodala svoj stan. Novog vlasnika sam usmeno obavestio da mi je prethodna vlasnica ustupila svoj deo podrumskog prostora i dala saglasnost da podrumski prostor pretvorim u poslovni, na sta je on odgovorio da ga podrum ne zanima. Podrumski prostor sam sukcesivno privodio nameni, tako sto sam prvo na osnovu ishodovane dokumentacije uradio jedan deo podrumskog prostora i uknjizio taj prostor, a u međuvremenu sam ishodovao dokumentaciju za drugi deo podrumskog prostora i kada sam dobio dokument prijava pocetka gradnje otpoceo sam kako i pravila gradnje nalazu sa ciscenjem podruma. Tog dana kada se odvijalo ciscenje gospodin koji je kupio stan 20XX. godine je pozvao policiju i prijavio smetanje poseda (sredina aprila 2010. godine). Policija je izasla na lice mesta pokazao sam im dokument “prijava pocetka gradnje“ i oni su otisli. Inace podrum stanari nikada nisu koristili. U isti se uvek izlivala kanalizacija i bacalo smece. Nije bio zakljucan i cesto je bio okupljaliste beskucnika. Radovi su bili zavrseni sredinom juna 2010. godine i objekat je prosao tehnicki prijem te je izdata upotrebna dozvola koja je postala pravosnazna 15.07.2010. godine. 01.07.2010. godine gospodin koji je kupio stan 2007. godine me je tuzio zbog smetanja drzavine, sto ja nisam znao, 09.07.2010. sud je doneo resenje o određivanju privremene mere, sto takođe nisam znao, 13.07.2010. godine tuzilac je podneskom obavestio sud o mojoj adresi i konacno 21.07.2010. godine ja sam dobio tuzbu, resenje i podnesak tuzioca. Odgovorio sam na tuzbu i pitam Vas sta mi je dalje ciniti. Srdacan pozdrav

Poštovani,

Ukoliko je činjenično stanje kakvo ste izneli u vašem pitanju, komšija koji vas je tužio nema izgleda za uspeh sa tužbom.

Prvo, rok za podnošenje tužbe za smetanje poseda iznosi 30 dana od dana kada je držalac saznao za smetanje, ukoliko je ovaj rok protekao (proverite da li je sud primio tužbu 1.07.2010. god.), sud će na vaš prigovor tužbu odbaciti kao neblagovremenu.

Drugo, da bi postojalo smetanje državine samo smetanje mora biti protivpravno, kako ste vi zaključili Ugovor sa savetom zgrade (na osnovu saglasnosti vlasnika stanova) te pribavili i sve potrebne dozvole, ne može se govoriti o smetanju poseda. Ovo je od značaja, jer postupak za smetanje državine, u slučaju kada je državina oduzeta, kao što je ovde slučaj, ima smisla samo ako je moguće uspostavljanje pređašnjeg stanja, pri čemu uspostavljanje pređašnjeg stanja može biti onemogućeno iz stvarnih ili pravnih razloga.