komšija iz susedne zgrade je 2004. godine sagradio stepenište kroz dvorište zgrade u kojoj živim, i svojevoljno koristi dvorište za prolaz do izlaza na ulicu, jer je svoj izlaz izdao pod zakup. Takodje, u blizini tog stepeništa deponuje svoje stvari (stra vrata, drva za ogrev). Prijavljeno je gradjevinskoj inspekciji 2004. godine, i stepenište je demontirano pre nekoliko dana. Komšija je istog dana montirao iste te stepenice, u drugačijem položaju u odnosu na položaj pre rušenja. Stan je u mojoj svojini od 2008. godine. Da li se može podneti tužba za ometanje poseda?

Poštovana,

Na osnovu navedenih činjenica iz vašeg pitanja dolazimo do zaključka da vaš komšija nije postupio po nalogu građevinske inspekcije. Takvim ponašanjem  ukoliko su se ispunili i svi dodatni uslovi učinio je krivično delo iz               čl. 219 a.  Krivičnog zakonika.

cl. 219 a.

(1) Lice koje je izvođač radova ili odgovorno lice u pravnom licu koje je izvođač radova na objektu koji se gradi, odnosno koje izvodi radove na rekonstrukciji postojećeg objekta, bez građevinske dozvole,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu koje je investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Kada je izdato rešenje o obustavi radova, a lice iz st. 1. i 2. ovog člana nastavi započetu gradnju,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(4) Lice koje je kao odgovorni projektant, odnosno vršilac tehničke kontrole, suprotno propisima potpisalo konačan izveštaj o izvršenoj kontroli, kojim se konstatuje da na glavni projekat nema primedbi ili suprotno propisima stavilo pečat na glavni projekat da se projekat prihvata, ili suprotno propisima dalo izjavu kojom potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Obratite se građevinskoj  inspekciji koja će podneti krivičnu prijavu, ako oni to ne učine, možete i vi podneti krivičnu prijavu, način podnošenja kriv. prijave objašnjen je na našem sajtu.

Stambena zgrada može podneti tužbu zbog smetanja državine, ali samo u slučaju da nije prošlo više od 30 dana od daana kada ste saznali  za smetanje.

Uslove i način podnošenja tužbe zbog smetanja poseda možete pronaći na našem sajtu.