Koliki je rok za predaju privatne krivicne tuzbe za krivicno delo iznude? ( Direktor gimnazije je od punoletne ucenice pokusao na prevaru da iznudi potpis, na neki njegov podnesak. )

Odgovor

Osnovni oblik iznude (214. st.1 Krivicnog zakonika) zastareva u roku od 10 godina od trenutka izvrsenja krivicnog dela, kao i tezi oblik, dakle, kojim je ostvarena imovinska korist u iznosu preko 450.000 dinara ( 214. stav 2. Krivicnog zakonika)

Ukoliko je imovnska korist usled izvrsenja iznude pribavljena u iznosu od 1.500.000 dinara onda zastarelost krivicnog gonjenja nastupa kada protekne petnest godina od izvrsenja ovog dela.

Napomena:

krivicno delo iznuda spada u grupu krivicnih dela protiv imovine, te ovo delo postoji samo ukoliko je direktor radnju preduzeo da bi ostvario imovinsku korist.