ko može i kojim postupkom pokrenuti zahtjev za zaštitu ustavnosti određenog zakona? također, me interesuje ukoliko fizičko lice želi podnijeti taj zahtjev kome se obraća da zahtjev podnese u njegovo ime?

Poštovana,

Na osnovu  Ustava, postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti mogu da pokrenu državni organi, organi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, kao i najmanje 25 narodnih poslanika, a postupak može pokrenuti i sam Ustavni sud.

Svako pravno ili fizičko lice ima pravo na inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Postupak se pokreće podneskom koji se upućuje Ustavnom sudu. Podnesak možete poslati poštom ili lično predati na pisarnici Ustavnog Suda, podnesak obavezno mora biti potpisan i podnet u tri primerka.

Za podnošenje podneska se ne naplaćuje taksa.