Poštovani, kako i gde mogu da proverim da li u suvlasništvu imam neku nekretninu?

Poštovani,

Proveru možete izvršiti u Katastru nepokretnosti ili u Sudu- zemljišno knjižno odljenje.

Potrebno je da saznate da li je za teritoriju opštine na čijoj teritoriji pretpostavljate da se nalazi nepokretnost formiran katastar nepokretnosti, ukoliko je odgovor potvrdan, potrebno je da se obratite Republičkom geodetskom zavodu tačnije Službi za katastar nepokretnosti opštine na čijoj teritoriji pretpostavljate da se nalaze nepokretnosti na kojima imate pravo susvojine.

Ukoliko za datu opštinu nije formiran katastar nepokretnosti potrebno je da se obratite Zemljišno knjižnom odeljenju Suda koji je nadležan za teritoriju date opštine.