Kada neko falsifikuje, izmontira i sl. video snimak (pornografski)i pri tom ga jos i objavi sa namerom da drugog ponizi i urusi mu licno dostojanstvo, kakva je procedura?


Postovana/postovani;

predlazemo Vam da podnesete privatnu tuzbu protiv tog lica (autora tog snimka) kod Osnovnog suda za neovlasceno objavljivanje i prikazivanje tudjeg spisa, portreta i snimka, cl.145 st.1 KZ. za kjoje je propisana novcana kazna ili zatvor do 2 godine. Rok za podnosenje tuzbe je 3 meseca od dana saznanja za delo i ucinioca.

Privatnu tuzbu  podnosite  Osnovnom sudu prema mestu izvrsenja dela. Tuzba mora sadrzati oznacenje suda pred kojim se ima odrzati glavni pretres, privatnog tuzioca, okrivljenog sa njegovim licnim podacima, opis dela koje mu se stavlja na teret sa zakonskim nazivom kr.dela koje mu se stavlja na teret, sa  predlogom koje dokaze treba izvesti npr. uvid u snimak, saslusanje Vas kao ostecenog,, okrivljenog i svedoke ako ih ima, uvid u Kaznenu evidenciju za okrivljenog, te da se na gl. pretres pozovu okr.ostecena i svedoci, potom kratko obrazlozenje kojim ukazuje na osnovanost te privatne tuzbe, te da je ista na zakonu zasnovana i osnovana sa predlogom da se okrivljeni oglasi krivim i osudi po zakonu.

Teret dokazivanja je na Vama, u smislu da je to lice neovlasceno i bez Vaseg znanja koristio Vasu sliku ili snimak.

Takodje, podnosite  tuzbe za naknadu stete u parnicnom postupku mesno nadleznom sudu prema mestu prebivalista okrivljenog. Mada se krivicni postupak moze smatrati prethodnim pitanjem, zbog cega ce parnica biti prekinuta do okoncanja istog. Parnicni sud je vezan osudjujucom presudom, sto znaci da je ishod spora u parnicnom postupklu pozitivan, sem sto je pitanje iznosa kojoj bi Vama bio dodeljen kao neka vrsta satisfakcije. ako je ishod krivicnog postupka negativan, tj.isti bude oslobodjen, parn,sud nije vezan tom odlukom, te isti moze utvrdjivati da je osteceni pretrpeo nematerijalnu stetu u vidu povrede casti i ugleda.

Vas,

Pro Bono