Kako da smenimo upravnika zgrade?

Poštovani,

potrebno je da zakažete sednicu skupštine stanara (skupštinu može zakazati bilo koji vlasnik stana u zgradi i o tome obavestiti stambenu zajednicu najmanje 3 dana pre održavanja iste) i na istoj donesete odluku o razrešenju aktuelnog upravnika zgrade, kao i o izboru novog upravnika. Kako bi skupština imala kvorum, potrebno je da sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja lica koja imaju pravo glasa (vlasnika stanova u zgradi). Odluke koje je potrebno doneti zahtevaju većinu glasova prisutnih lica sa pravom glasa.