Poštovani, imala sam udes, udarila sam drugi auto otpozadi. Možete li da mi kažete da li ovo podleže prekršajnom ili krivičnom postupku? Napominjem da nema povređenih i da je mala materijalna šteta. Pri tom meni je stigao poziv javnog tužioca u skladu sa članom 288 ZKP u vezi sa članom 282 st 1 tač 2 ZKP zbog krivičnog dela iz člana 289 st 3 KZ. Šta ovo znači? Unapred zahvalna!

Poštovana, 

Poziv koji ste dobili, shodno članu 288. i članu 282. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), znači da ste pozvani u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja. To znači da niste pozvani u svojstvu okrivljenog, što ne znači da ne možete u kasnijem toku postupka biti smatrani okrivljenom.

Krivično delo iz člana 289. stav 3. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) je krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja učinjeno iz nehata. Zakon propisuje da ovo deli čini  učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara. U stavu 3. člana 289. je propisano da će se lice koje ovo delo izvrši iz nehata kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. 

Ukoliko je tačno to što ste u pitanju naveli, odnosno da niko nije povređen i da je šteta manja od dvesta hiljada dinara, tada se ne može raditi o ovom krivičnom delu, već eventualno o nekom od saobraćajnih prekršaja.

Mladi Pro Bono