Poštovani, Da li znate da li su zastarela potraživanja iz 2010 i 2011 godine za Organizaciju proizvođača fonograma Srbije? Molim Vas za pomoć, jer hoće da me tuže, poslata mi je 18.05.2015. godine opomena pred utuženje. Molim za što hitniji odgovor. Unapred hvala

Poštovani,

Prema članu 372. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja”.

Dakle, Vaša potraživanja iz 2010. i 2011. godine su zastarela.

 

Mladi Pro Bono