Pitanje: postovani pre više od dve godine prekršajni sud mi je izrekao kaznu od sto hiljada dinara. Nisam platio kaznu a u međuvremenu su došli sudski izvršitelji i popisali stvari u kući u kojoj ne živim, inače kuća je dedina.Došla je danas policija i rekla da ce doći sutra da odnesu stvari. Šta mogu da uradim povodom toga, inače stvari nisu moje?

Poštovani,

Vlasnici popisanih stvari mogu jedino da do kraja izvršnog postupka izjave prigovor sudu koji vodi postupa. Prigovor trećeg lica (dakle, prigovor pravog vlasnika stvari koje su popisane i za koje se pogrešno pretpostavlja da pripadaju dužniku) je regulisan članom 50 Zakona o izvršenju i obezbeđenju:

Član 50

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji, kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim. Ako izvršitelj sprovodi izvršenje, sudija prigovor dostavlja i njemu.

Sudija prigovor dostavlja izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku i poziva ih da se u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja izjasne.

Sudija rešenjem odbacuje prigovor ako treće lice ne učini verovatnim da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje.

Sudija može tokom celog postupka treće lice, čije pravo oceni verovatnim, a koje je izvršni poverilac osporio ili se o njemu nije izjasnio, rešenjem da, uputi da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja protiv izvršnog poverioca, pokrene parnični postupak radi proglašenja da je izvršenje na tom predmetu nedopušteno.

Izvršni dužnik koji osporava pravo trećem licu mora da bude obuhvaćen tužbom iz stava 4. ovog člana. Smatra se da izvršni dužnik trećem licu osporava pravo ako se o prigovoru trećeg lica ne izjasni u roku propisanom u stavu 2. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana ne može se izjaviti prigovor.

Podnošenje prigovora iz stava 1. ovog člana i pokretanje postupka iz st. 4. i 5. ovog člana ne sprečava izvršenje.

Sudija će rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana dostaviti i izvršitelju kad izvršitelj sprovodi izvršenje.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono