Stan sam dobio pre braka. Otkupljen je u braku. Da li ulazi u deobu?

Poštovani,

Na osnovu Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), pravi se razlika između zajedničke i posebne imovine supružnika.
Posebnu imovinu supružnika čini imovina koju je supružnik imao u vreme sklapanja braka, zatim imovina koja je stečena tokom trajanja braka poklonom, nasleđem ili nekim drugim pravnim poslom kojim se stiču samo prava, imovina koja je supružniku pripala na osnovu deobe zajedničke imovine kao i prihodi od posebne imovine kao što su kamata, zakupnina i sl. Ovom imovinom supružnik slobodno raspolaže i upravlja.
Zajedničku imovinu supružnika čini ona imovina koja je stečena radom u toku trajanja zajednice života u braku. Radom se imovina može steći direktno (zarada) ali i posredno kada se radom jednog supružnika omogućava ili olakšava sticanje zarade drugom supružniku. Takođe, radom se smatra i rad kojim jedan supružnik doprinosi očuvanju, održavanju postojeće imovine. Pored imovine koja je stečena radom u zajedničku imovinu ulaze još i prihodi od zajedničke imovine kao što je zakupnina i sl., zatim stvari koje su nabavljene upotrebom sredstava koji predstavljaju zajedničku imovinu, naknade dobijene za rad supružnika, a koje ne predstavljaju zaradu kao sto je otpremnina itd., imovina koja je stečena korišćenjem prava intelektualne svojine, imovina stečena igrama na sreću, osim ako supružnik ne dokaže da je u igru uložio samo svoju posebnu imovinu i imovina stečena po ugovoru o doživotnom izdržavanju. Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju zajednički i sporazumno, ali mogu ugovoriti da će upravljanje i/ili raspolaganje imovinom u celosti ili delimično obavljati samo jedan supružnik.
Za više informacija možete pogledati Porodični zakon. Nadamo se da ste zadovoljni našim odgovorom.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono