Poštovani molio bih Vas da mi odgovorite na sl. pitanje: protiv mene je podnesena krivična prijava za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti član 323 stav 3 u vezi sa stavom 1. Suđenje zadnje je bilo 2009. godine i od tada nijednog suđenja nije bilo, navodno ne mogu da nađu svedoke na navedenim adresama. Možete li mi reći kada nastupa apsolutna a kada relativna zastarelost krivičnog gonjenja? Unapred hvala

Poštovani,

Za krivično delo o kojem govorimo propisana je kazna od 1 do 8 godina. Tzv. relativna zastarelost, prema članu 103, stav 4, Krivičnog zakonika, koji uređuje zastarelost, nastupa za 10 godina od dana izvršenja dela, jer je to vreme predviđeno za krivična dela za koja je zaprećena kazna preko 5 godina zatvora. Član 104, stav 6, propisuje da tzv. apsolutna zastarelost nastupa za dvostruko vreme potrebno za relativnu zastarelost- u ovom slučaju to bi bilo za 20 godina.

Treba imati u vidu da član 104, stav 3, predviđa da se zastarelost prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono