Pitanje: Osuđen sam za krivično delo krađa struje, na X meseci uslovno X dana, u januaru 2008. sada sam dobio da platim troškove sudskog postupka i paušala, molim vas, za koliko nastupa zastara ? Da li moram da platim? Nisam zaposlen, na birou sam vec 14god. ove god. stičem pravo na penziju. Hvala.

Poštovani,

Sudske troškove je regulisao Zakon o sudskim taksama(“Sl. glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 -dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 -dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014). Tako, u članu 8. pomenutog zakona se navodi: Naplata takse zastareva u roku od tri godine po isteku kalendarske godine u kojoj je nastala taksena obaveza. Na osnovu ovoga se može zaključiti da je u Vašem slučaju nastupila zastarelost.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono.