Poštovani, ako je uplata duga za čije namirenje je angažovan izvrštelj izvršena dana 10.07.2014. godine, a izvšitelj podneo zaključak I.Ivk sutradan odnosno 11.07.2014. godine i na to je podnet prigovor, da li sud ima pravo da odbije prigovor sa obrazloženjem da je izvršni postupak već bio pokrenut i da su troškovi izvršitelja već nastali. Molim vas za odgovor.

Poštovani,

ukoliko ste izmirili Vaš dug prema poveriocu, onda sud neće moći da odbije prigovor sa obrazloženjem da je izvršni postupak već pokrenut, ali Vi kao dužnik ste dužni da snosite sve troškove koji su nastali prilikom izvršnog postupka.

Mladi Pro Bono