Pitanje: U braku sam već X godina. Već duži vremenski period trpim psihičko i fizičko maltretiranje. Imamo dva sina. Ako ga ostavim moram i decu jer nemam nikoga, a u braku smo napravili kuću koja je zajednička. Mada ja nisam radila dok su deca bila malo manja. On me redovno izbacuje iz kuće, ali ja nemam kud. Molim Vas pomozite mi nekim savetom.

Poštovana,

Nasilje u porodici je krivično delo. Svako može prijaviti nasilje u porodici. Nasilje se prijavljuje policiji, centru za socijalni rad ili javnom tužilaštvu, bez obzira o kom obliku nasilja je reč. Svi ovi organi su dužni da obaveste jedni druge o Vašoj prijavi. Takođe, možete se obratiti nekoj od sigurnih kuća i nevladinih organizacija koje pomažu u ovakvim situacijama. U slučaju psihičkog nasilja bolje je obratiti se centru za socijalni rad jer policija često ne može stručno da utvrdi šta je nasilje a šta ne. Takođe, centar za socijalni rad preuzima dalje potrebne mere radi zaštite žrtve. Možete dotiti smeštaj, hranu i slično ukoliko se utvrdi da Vam je to potrebno. Oni mogu pružiti zaštitu i Vašoj deci.
Ukoliko budete imali još pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem
Mladi Pro Bono