Poštovani, Otac je kao vojno lice sa srednjom školskom spremom dobio od JNA, 19XX god ili 19XX, stan na Novom Bgd, XX m2.Tadašnju porodicu po osnovu koje je stan dodeljen, sačinjavali su majka i dva sina, dakle 4 člana.Otac se razvodi od majke 19XX god. i njoj kupuje stan od XX m2 i oprema u potpunosti. Majka živi sama u tom stanu.Otac se ponovo ženi, drugom, 20XX god. Oba sina žive kao podstanari, tj.plaćaju kiriju.Kakva su prava sinova na imovini majke i oca. Unapredzahvalan Srdačan pozdrav!

Poštovani,
U skladu sa čl. 1 Zakona o nasleđivanju(“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) nakon smrti roditelja sinovi će imati prava na zaostavštinu koja su ostaviocima pripadala u trenutku smrti, a to su sva podobna prava. Takođe, roditelji im ugovorom o poklonu(čl. 561 Srpskog građanskog zakonika) mogu preneti imovinu ili pak mogu sklopiti ugovor o doživotnom izdržavanju(čl. 194 ZON-a). Da bi došlo do deobe imovine roditelja prvo mora postojati I susvojina od strane sinova, ako to nije slučaj, do nje ne može ni doći-čl. 13 I 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa(“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono