Poštovani, pod kojim okolnostima je žena u obavezi da plaća alimentaciju?

Poštovani,
ukoliko se maloletno dete javlja kao poverilac izdržavanja onda je majka, kao i otac, dužna da izdržava dete po članu 154. Porodičnog zakona. To isto važi i za punoletno dete ako je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje. Punoletno dete će imati pravo na izdržavanje od svojih roditelja i ako je na redovnom školovanju, a najkasnije do navršene 26. godine života. član 155. Porodičnog zakona.
Ukoliko je u pitanju bračni ili vanbračni partner, onda je žena dužna da izdržava svog partnera samo ako je on nesposoban za rad ili nezaposlen, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje. S tim što nema pravo na izdržavanje supružnik/vanbračni partner ako bi prihvatanje zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za lice koje daje izdržavanje. član 151. Porodičnog zakona.
Mladi Pro Bono