Poštovani, primam alimentaciju od XXXX dinara za dete koje ima YY godina i ide u srednju školu. Sud je odredio visinu alimentacije, jer bivši suprug radi na crno i nisu hteli da prihvate izjave svedoka. Uz to, ima garsonjeru koju izdaje, deo kuće u Xxxxx i automobil. Posao mu ide dobro. Ja sam zaposlena i otplaćujem stambeni kredit. Devojčica ima i bronhijalnu astmu. Da li postoji način da dobijem veći iznos alimentacije? I ako postoji, kako je to moguće? Koliki je iznos osnovne alimentacije? Hvala na odgovoru.

Poštovana,
Članom 164. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisano je da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, a članom 162. stavovima 2. i 3. propisano je da, ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja, kao i da, ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Dakle, ukoliko smatrate da postoje osnovi za ocu Vašeg deteta bude dosuđen viši iznos izdržavanja u odnosu na onaj koji je sada određen, možete podneti tužbu sudu. Imajte u vidu da će sud visinu izdržavanja moći da odredi samo na osnovu činjenica koje bude utvrdio u postupku.
S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono