Poštovani, moj otac je odveden u Kazneno-popravni zavod u YYYY zbog izdrzavanja novčane kazne. Da li može umesto toga da odradi rad u javnom interesu i kako? Živimo od mamine plate koja je XXXX dinara i nemamo novac za advokata. Unapred hvala!

Poštovana,

Članom 51. stavom 4. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i članom 191. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 55/2014) propisano je da se neplaćena novčana kazna može, umesto kaznom zatvora, zameniti kaznom rada u javnom interesu, tako što će se za svakih započetih hiljadu dinara novčane kazne odrediti osam časova rada u javnom interesu, s tim da rad u javnom interesu ne može biti duži od 360 časova. Međutim, ako je odluka o zameni novčane kazne postala pravnosnažna – nažalost, smatramo da ne postoji osnov po kojem bi se ona mogla pobijati vanrednim pravnim sredstvima (npr. nekim razlogom za ponavljanje krivičnog postupka).

S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono