Dobar dan, U XXXXXXX upravljala sam motornim vozilom koje je u vlasništvu pravnog lica i kome je pre dva dana istekla registraciona nalepnica. U tom trenutku imala sam sa sobom potvrdu o urađenom tehičkom pregledu i sve uplatnice. Kada me je zaustavio policajac sve sam mu ovo objasnila, pokazala papire, nije pisao nikakav zapisnik, rekao je da je u redu i pustio me da idem. Međutim, danas sam dobila poziv na saslušanje od suda i Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Je l’ možete molim Vas da mi napišete da li postoji pravni osnov za ovaj poziv i ako da kakvu kaznu mogu da očekujem? Hvala najlepše, XXX

Poštovani,
Ne ulazeći u materijalno pravo, treba da znate da kako kaže čl. 84 Zakona o prekršajima(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013) prekršajni postupak se ne može pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen. Kako je u Vašem slučaju pomenuti rok protekao možete biti mirni.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono