Poštovani, Ja i suprug smo XX godina u braku. On je pre zaključenja braka XXXX godine radio 8 godina u Švajcarskoj i tamo stekao pravo na penziju koju je dobio kada je napunio XX godine. Od te penzije je kupio dvosoban stan. Mene interesuje da li se to može smatrati imovinom stečenom u braku tj. zajedničkom imovinom? Naime, on sada taj stan hoće da proda, a ja bih htela da taj stan ostane našoj deci. Imam li ja ikakvo pravo njemu onemogućiti prodaju stana, budući da on ima gde da živi, kod mene u stanu ili nemam nikakva prava? Deci bi taj stan jako dobro došao, jer nisu stambeno zbrinuta. Hvala na odgovoru.

Poštovana,

Posebna imovina supružnika je:
1. imovina koju je imao u vreme sklapanja braka
2. imovina koju supružnik stekne tokom trajanja braka poklonom, nasleđem ili nekim drugim oblikom besteretnog sticanja (pravnim poslom kojim se stiču samo prava)
3. imovina koja pripadne supružniku na osnovu deobe zajedničke imovine
4. prihodi od posebne imovine (zakupnina, kamata i sl.)

Svaki supružnik slobodno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom.

Često se dešava da jedan supružnik doprinese uvećanju vrednosti posebne imovine drugog supružnika. Ukoliko je povećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika neznatno, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu (obligacionopravni zahtev). Ukoliko je došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu (stvarnopravni zahtev).

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono