Poštovani, Želim da se razvedem od supruge. Imamo dete od 3 godine. U braku smo od XXXX godine. Interesuje me da li stan koji sam kupio i koji se vodi na mene, može da pripadne mojoj ženi, s obzirom na to da je stan kupljen dve godine pre braka? Takođe interesuje me kakava je mogućnost da dobijem starateljstvo nad detetom? Hoću da naglasim da majka radi u državnoj firmi kao i ja i nije problematične prirode. Unapred hvala

Poštovani,
Posebna imovina supružnika je:
1. imovina koju je imao u vreme sklapanja braka
2. imovina koju supružnik stekne tokom trajanja braka poklonom, nasleđem ili nekim drugim oblikom besteretnog sticanja (pravnim poslom kojim se stiču samo prava)
3. imovina koja pripadne supružniku na osnovu deobe zajedničke imovine
4. prihodi od posebne imovine (zakupnina, kamata i sl.)
Svaki supružnik slobodno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom.
Često se dešava da jedan supružnik doprinese uvećanju vrednosti posebne imovine drugog supružnika. Ukoliko je povećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika neznatno, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu (obligacionopravni zahtev). Ukoliko je došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu (stvarnopravni zahtev).
Najadekvatnije rešenje bi bilo da se čitav spor reši sporazumom između Vas i Vašeg supruga, jer bi to bilo u najboljem interesu deteta. To može biti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 76. Porodičnog zakona:

„Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta.“

To može biti i sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 78. Porodičnog zakona:

„Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.“

U slučaju nepostizanja sporazuma sud će jednom od roditelja poveriti dete. Predmet ocene suda će biti sve okolnosti koje mogu biti značajne za donošenje odluke o poveravanju deteta. To su na primer: stambene, zdravstvene i imovinske prilike roditelja, njihove mogućnosti da neposredno odgajaju dete, ponašanje i karakterne osobine roditelja, uzrast deteta…
Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono