Poštovani, Posle očeve smrti pokrenut je ostavinski postupak od strane suda na kojem se odlučilo da se sva imovina prepiše na mene, pri čemu su se sve tri ostale sestre odrekle imovine u moju korist. Nas je bilo četiri sestre. Ostale tri sestre su podpisale da se odriču svog dela i imovina je prenesena na mene pre 28 godina. Sad jedna od sestara želi svoj dio nazad, ali ja ne želim da joj dam. Moja sestra kaže da ce ići preko suda. Interesuje me, da li ona može uopste bilo šta da ostvari preko suda tj. da li će moci da vrati svoj dio imovine kojeg se odrekla? Hvala unapred.

Poštovana,

Član 214. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, govori da je izjava o odricanju od nasleđa neopoziva.

Naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju od nasleđa, samo ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude. Pri tom, odricanje od nasleđa ne može biti delimično.

Budući da se Vaša sestra odrekla svog naslednog dela u Vašu korist, Vi ste postali nosilac prava svojine na celokupnoj zaostavštini. Smatra se da Vaša sestra nikada nije ni bila naslednik.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono