Poštovani, Imam jedno pitanje – pozvan sam kao svedok protiv jedne osobe koja je učinila krivično delo. Ukrao je cigarete, a ja nisam znao da su ukradene i kupio sam.. Šta mogu očekivati na sudu, jer sam pozvan prvi put da svedočim protiv njega? Šta znači biti svedok?

Poštovani,

Pojam svedoka u krivičnom postupku je definisan u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014).

Svedok je lice za koje je verovatno da će dati obaveštenja o krivičnom delu, učiniocu ili o drugim činjenicama koje se utvrđuju u postupku. Svako lice koje može da prenese svoja saznanja ili opažanja u vezi sa predmetom svedočenja ima sposobnost svedočenja. Svako lice koje se kao svedok poziva dužno je da se odazove pozivu, a ako ovim zakonikom nije drugačije određeno (čl. 93. i 94.), dužno je i da svedoči.

Više o pravima i dužnostima svedoka možete pogledati od 91. do 112. člana gorepomenutog Zakonika.
Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono