Poštovani, imao sam radnju za prodaju naočara koju sam odjavio 2011. godine. Dana, 2014. godine javlja mi se Organizacija za zaštitu fonogram odnosno OFPS, koji traze da im se plati njihova naknada, zbog puštanja muzike u mom lokalu putem tranzistora. To potraživanje se odnosi na 2010. godinu. Pitanje je u kojem roku, periodu, zastareva njihovo pravo potraživanja za navedeno slušanje muzike, odnosno ta naknada za emitovanje fonograma? Nadam se da ste me razumeli. Molim da mi u odgovoru navedete članove zakona na koje se pozivate. Hvala unapred.

Poštovani,

 

Zakonom o autorskom i srodinim pravima ( Službeni glasnik broj104/09, 99/11 и 119/12) uvedena je naknada proizvođačima fonograma. Član 127 stav 3 ovog Zakona kaže: Naknada … naplaćuje se od korisnika u vidu jedinstvene naknade. Naplatu jedinstvene naknade vrši jedna organizacija, određena ugovorom zaključenim između organizacije interpretatora i organizacije proizvođača fonograma.

Naknada za korišćenje predmeta zaštite sa repertoara OFPS putem javnog saopštavanja fonograma i javnog saopštavanja fonograma koji se emituju, plaća se na godišnjem nivou za kalendarsku godinu.

Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja) zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinačnog davanja (Zakon o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 57/89 i Sl list SRJ 31/93).

U Vašem slučaju potraživanja Organizacije proizvođača fonograma Srbije iz 2010. godine su zastarela. U slučaju podizanja tužbe možete istaći prigovor zastarelosti.

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu