Zanima me koji vremenski period mora da prodje da bi zastario saobracajno prekrsajni postupak? Hvala

Poštovani,

prekršaji su u našem pravu regulisani Zakonom o prekršajima(Sl.glasnik RS, br.101/2005, 116/2008 i 111/2009). Što se tiče zastarelosti, ona je regulisana članom 76. i prema tom članu prekršajni postupak se ne može pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen. Ova zastarelost se prekida svakom radnjom policije i prekršajnog organa u cilju gonjenja učinioca prekršaja i onda rok počinje teći iznova. Ipak, kada protekne dve godine od dana kada je učinjen prekršaj dolazi do apsolutne zastarelosti vođenja prekršajnog postupka i on se više ne može voditi.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)