Poštovani, nadam se da ćete mi odgovoriti. Samohrana sam majka dva maloletna deteta koji su redovni učenici. Bila sam zaposlena, ali kako je firma prestala sa radom XX.XX.20XX a plate od maja 2012 neisplaćene nisam bila u mogućnosti da plaćam obaveze koje se nagomilavaju. Tužena sam od kompanije za telefon i većinu duga sam otplatila kako nisam bila u mogućnosti da uplatim ostatak duga od XXXX tužena sam ponovo na skoro istu cifru koju sam uplatila i XX hiljada sudski troškovi koje treba uplatiti za pet dana. Nemam nikakvih primanja a moja potraživanja o zaostalim platama iznose XXXXXX din što je doneseno XX.XX.20XX god u Privrednom sudu u Beogradu. Da li postoji mogucnost naplate od mog potraživanja jer i jedno i drugo je po sudskoj osnovi a u telefonskom razgovoru iz advokatske kancelarije sam se dogovorila da uplaćujem od soc. pomoći a posle razgovora dobila sud resenje i uplati od XX.XXX din.

Poštovana,

Ako je u sudskom postupku doneto rešenje o izvršenju, odnosno ako je naplata potraživanja inicirana predlogom za izvršenje na osnovu fakture kao verodostojne isprave imate pravo prigovora na rešenje u roku od 5 radnih dana od dana prijema rešenja. U prigovoru možete istaći da ste dobar deo duga otplatili i o tome dostaviti dokaz što bi od strane suda sigurno bilo uvaženo. Ukoliko ste propustili rok za prigovor ne ostaje Vam ništa drugo nego da platite dug.

Trebali biste imati na umu da dug ne može biti naplaćen od socijalne pomoći jer socijana pomoć ne može biti predmet izvršenja. Međutim možete namiriti dug iz potraživanja koje Vam je priznatio pred privrednim sudom u stečaju, tako što ćete sa Vašim poveriocem zaključiti ugovor o ustupanju potraživanja, a u skladu sa čl. 436 ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “Sl. list SRJ”, br. 31/93), a za iznos koji dugujete. U tom slučaju bi bili samo u obavezi da obavestite kompaniju koja Vam duguje novac o činjenici da ste zaključili ugovor o ustupanju potraživanja.

Druga mogućnost je da je postupak pred sudom pokrenut tužbom u kom slučaju u daljem postupku možete dostavljati dokaze kako bi dug bio utvrđen u stvarnom iznosu.

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)