Moj muž ima zatvorsku kaznu od 3 meseca. Možete li da mi kažete kada će zastariti njegova kazna ako je prošlo X meseci od pravosnažnosti presude? Unapred zahvalna

Poštovana,

Shodno članu 105 stavu 1. tačka 7 Krivičnog zakonika RS izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine (tzv. relativna zastarelost).. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Međutim, zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne i svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče. Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju (tzv. apsolutna zastarelost) kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne (dakle, u vašem slučaju četiri godine od pravnosnažnosti presude).

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO