Pre par dana mi je stiglo obaveštenje iz policijske stanice da dođem na razgovor (kao građanin) u slučaju teške krađe. Naime, baka kod koje smo radile jedna žena i ja nas je prijavila da smo je pokrale. Tačnije, rekla je da joj je ta druga žena sa stola uzela neko zlato, za koje mi i nismo znale da je imala. Pošto je na pozivu pisalo: „…član 204. stav 2. Krivičnog zakonika…“, videla sam na internetu da je reč o krivičnom delu teške krađe, izvršene od strane grupe. Baka je navela da smo mi to uradile 24. oktobra, a nas dve ne radimo kod nje još od 10. oktobra. Pošto nam je inspektor uzeo izjave, mene zanima šta sledi dalje? I, na kraju, zašto smo pozvane u svojstvu građana, ako nas je baka okrivila za krađu.

Poštovana,

Ukoliko Vam je iz policijske stanice stigao poziv radi prikupljanja obaveštenja, i ukoliko se navodi da Vas pozivaju kao građanina, onda to znači da policija, u vreme kada Vam je poslala poziv, Vas nije tretirala kao osumnjičenu za krivično delo u vezi sa kojim se prikupljanje obaveštenja obavlja, budući da je prema članu 288. Zakonika o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP; „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) policija dužna da u pozivu naznači svojstvo u kojem se građanin poziva.

Međutim, ukoliko policija u toku prikupljanja obaveštenja oceni da pozvani građanin može biti smatran osumnjičenim, dužna je da ga odmah pouči o tom svojstvu i njegovim pravima, kao i o pravu da uzme branioca koji će prisustvovati saslušanju (član 289. stav 2. ZKP-a). Ukoliko Vama policija nije saopštila tokom prikupljanja obaveštenja da Vas smatra osumnjičenim i poučila o pravima, onda sledi da ni nakon završetka prikupljanja obaveštenja još uvek niste imali status osumnjičene, o kojem je reč u ovom slučaju. Svakako, osim radnje prikupljanja obaveštenja od građana policija vrši i druge radnje potrebne radi otkrivanja krivičnog dela, kojima može doći do podataka o osumnjičenim licima, novim dokazima i slično. Na osnovu prikupljenih obaveštenja policija sastavlja krivičnu prijavu u kojoj navodi dokaze za koje je saznala prilikom prikupljanja obaveštenja (član 288. stav 8. ZKP-a) ukoliko smatra da postoji određeni stepen izvesnosti da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti (bez obzira da li u tom momentu zna za lice koje bi moglo biti njegov učinilac).

Na kraju Vam ukazujem da je krivično delo iz člana 204. stav 2. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012) delo kod kojeg iznos ukradenih stvari prelazi iznos od 450.000 dinara ili ukradena stvar predstavlja kulturno dobro, odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili prirodno dobro, dok je delo teške krađe izvršeno od strane grupe propisano u članu 204. stavu 1. tački 2. Krivičnog zakonika.

             S poštovanjem,

             Mladi Pro Bono