Poštovani, moj otac je izgubio spor protiv firme iz koje dobio otkaz. Zanima me da li u slučaju da žalba bude odbijena, ima obavezu plaćanja sudskih troškova? Hvala unapred

Poštovana,

Vaš otac je dužan da ukoliko po pravnosnažnom okončanju parničnog postupka izgubi spor nadoknadi troškove vođenja postupka u onoj meri u kojoj nije uspela u sporu (čl. 153. Zakona o parničnom postupku). Takođe, svaka strana, nezavisno od ishoda postupka dužna je da drugoj strani nadoknadi troškove koje je joj prouzrokovala svojom krivicom (čl. 155. ZPP). Pod pravnosnažnim okončanjem postupka smatra se situacija kada presudu više nije moguće napadati redovnim pravnim lekovima (žalbom). Dakle, u konkretnom slučaju snošenje troškova postupka zavisi od toga da li će drugostepeni sud usvojiti ili odbiti žalbu.

Vaš Pro Bono