Poštovani, da li moje dete (6 godina) ima pravo na nekakvu finansijsku nadoknadu od oca s obzirom da mi ne živimo zajedno 4 godine, ali se još nismo formalno razveli? Ukoliko je odgovor potvrdan, da li mi možete izložiti koje korake treba da preduzmem? Hvala

Poštovana,

Prema odredbama Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon), roditelji su dužni da izdržavaju svoje maloletno dete, što u ovom konkretnom slučaju znači da dete imam pravo da bude izdržavano od strane oba roditelja, bez obzira da li su oni u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da li žive zajedno.
Zahtev za izdržavanje podnosi se sudu u obliku tužbe, a zahtev za izdržavanje maloletnog deteta podnosi roditelj kao zakonski zastupnik deteta, a to može učiniti i organ starateljstva (kolokvijalno poznatiji kao Centar za socijalni rad).

Prilikom odlučivanja o visini izdržavanja sud se rukovodi  potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj koji je dužnik izdržavanja.

Odredbe Porodičnog zakona koje se tiču izdržavanja deteta možete pogledati u članu 154. kao I članovima 160-167, a detalje postupka u poglavlju VI istog zakona.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)