Da li biste bili ljubazni da mi pošaljete obrazac za sporazumni razvod braka?

Poštovani,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak razvoda braka. Postupak za razvod braka može se pokrenuti  predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi, obavezno mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Članom 48. Zakona o parničnom postupku (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2011) kao sud nadležan za bračne sporove navodi se, pored suda opšte mesne nadležnosti, sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

U nastavku imate primer predloga za sporazumni razvod braka.

 

 

Mladi Pro Bono

 

 

 

 

OSNOVNI SUD __________

 ________

ul. __ br. __

 

PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __(devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

 

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

 Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ –

fotokopija u prilogu.

 

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

 Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u

prilogu.

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

 Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2

fotokopije u prilogu

 Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih

prava – pismeni original u prilogu.

 

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

 Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.

 

Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

P R E S U D U

 Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Deobu zajedničke imovine  predlagači će izvršiti  u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o deobi zajedničke imovine.

 

U __, __ godine.

 

Predlagači :

 _______________________

  ______________________