Poštovani, razveo sam se kad je moje dete imalo 3 godine. Sudskim putem je dodeljeno izdržavanje u iznosu od 15% ličnih primanja. Moja bivša supruga je dete odvela u inostranstvo i ja više od 10 godina nisam imao kontakt sa njima i nisam znao gde žive. Time je uskratila detetu pravo na redovno školovanje, tako da ona sada ima 17 godina i vanredno pohađa srednju školu. Od trenutka njihovog povratka u zemlju, ja sam svoju obavezu plaćanja alimentacije izvršavao redovno po sudskom rešenju. Bivša supruga sad trazi da se iznos poveća na 30% i da se obustava vrši direktno sa platnog naloga. Da li ona ima pravo na to, i što se tiče iznosa i sto se tiče načina plaćanja? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema čl. 164 Porodičnog zakona, visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

U skladu sa čl. 162, poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Naročito Vam skrećemo pažnju da zakon izričito navodi da ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Mladi Pro Bono