Dobila sam od Suda predlog za dozvolu izvršenja o naplati duga za ptt usluge. Taj dug je iz 2011.godine. Da li se mogu pozvati na zastarelost duga? U medjuvremenu nisam dobijala od Telekoma nikakve opomene.

Poštovana,

Zakon o obligacionim odnosima u članu 378 stav 1 tačka 3 propisuje da za jednu godinu zastarevaju potraživanja pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima. Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveričevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja. S obzirom da je u Vašem slučaju poverilac (Telekom) propustio da u prvih godinu dana od dospelosti duga preduzme radnju u cilju naplate potraživanja, možete uložiti prigovor zastarelosti.

Mladi Pro Bono