Postovani, zamina me sledece. prijavljen sam po clanu 208 st.1 dobio sam poziv na saslusanje kod istraznog sudije. Sada me zanima dali nakon saslusanja moze da mi odredi pritvor ako se uredno odazovem pozivu? Da napomenem da mi je jednom dodeljen oportunitet za isto KD ali taj uslov je ispunjen u roku. Molim za sto brzi odgovor. Hvala

Poštovani,

neodazivanje uredno dostavljenom pozivu nije jedini razlog zbog koga se osumnjičenom može odrediti pritvor. Važeći Zakonik o krivičnom postupku u čl. 142. predviđa čitav niz situacija u kojima se može odrediti pritvor. Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo ako:

1.) se krije ili ako se ne može utvrditi njegova istovetnost, ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva;

2.) postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, veštake, saučesnike ili prikrivače;

3.) osobite okolnosti ukazuju da će ponoviti krivično delo, ili dovršiti pokušano krivično delo, ili da će učiniti krivično delo kojim preti;

4.) u svojstvu optuženog koji je jednom uredno pozvan, očigledno izbegava da dođe na glavni pretres;

5.) je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, odnosno preko pet godina za krivično delo sa elementom nasilja i ako je to opravdano zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela;

6.) presudom prvostepenog suda licu izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna i ako je to opravdano zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.

Što se tiče oportuniteta, to što Vam je ranije bio izrečen nema nikakvog uticaja na određivanje pritvora, niti će biti od uticaja na to da Vam se i ovaj put automatski izrekne. Sa druge strane, činjenica da ste prethodni put naloženu obavezu ispunili u roku mogla bi da Vam bude od koristi, ali se na to ne treba previše pouzdati, već morate gledati na olakšavajuće okolnosti koje će se odnositi na konkretan slučaj.

Vaš Pro Bono