Molim Vas da mi odgovorite koje nadležan da mi nadoknadi štetu zbog upada u šahtu-kanalizacionu, koja se nalazi na javnoj površini.

Poštovani,

Za naknadu štete možete tužiti opštinu na čijoj teritoriji  se nalazi šaht u koji ste upali.

Mladi Pro Bono