Izbegavanje javljanja kod sudije za prekršaj u saobraćaju da li dovodi do zastarevanja slučaja? Za koliko zastarevaju neplaćene kazne koje su izrečene u saobraćaju?

Poštovani,

Svaka procesna radnja koja se preduzima od strane nadležnog organa, radi gonjenja učinioca prekršaja, prekida tok zastarelosti. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče, a vreme koje je proteklo se ne uračunava. Znači, relevantna je radnja nadležnog organa. Prekršajno gonjenje zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja( 2 godine od kada je prekršaj učinjen).

Prema odredbi čl. 77. Zakona o prekršajima, izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina( takođe, pod pretpostavkom da nije došlo do prekida zastarelosti).

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

 

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office