imam 27 godina u vezi sam sa devojkom koja ima 15 godina, zajedno smo već 7 meseci,njeni roditelji odobravaju našu vezu,ali ne i brak, da li postoji način da se ona uda za mene? Ona pristaje, ali se plašimo reakcije njenih roditelja i zakona? Molim vas odgovorite mi nam da znamo šta da radimo? Unapred zahvalni.

Poštovani,

Prema stavu 1 člana 23 Porodičnog zakona, brak ne može da sklopi lice koje nije navršilo 18 godina života. Mešutim, stav 2 člana 23 istog zakona ostavlja mogućnost da sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16 godina života, a dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku.

Dakle, najmlađa osoba koja može stupiti u brak prema našem pravu mora da ima 16 godina i odobrenje suda. Pritom, Vaša devojka kao maloletnik mora da uputi predlog sudu za davanje dozvole za sklapanje braka, objasni da je duševno i telesno zrela, te da slobodnom voljom želi da stupi u brak sa Vama. Na sudu je da u svakom konkretnom slučaju ceni da li su se ispunili uslovi da izda dozvolu.

Naš savet Vama je da svakako čekate punoletstvo devojke. Tada Vam nikakvo mešanje državnih organa neće biti potrebno, a Vaša devojka će biti i zrelija da donese takvu odluku.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono