Poštovani, imam 61 godinu i od pre godinu dana počela sam da živim u vanbračnoj zajednici. U braku sa pokojnim mužem sa kojim sam bila 22 godine napravili smo kuću. Kada sam počela da živim u vanbračnoj zajednici, iselila sam se iz kuće i nas dvoje sada živimo kao podstanari. Radi zdravstvenog kartona i lične karte moj vanbračni suprug se prijavio na moju kuću. Da li on ima pravo na moju imovinu u slučaju moje smrti ili raskida vanbračne zajednice? Unapred hvala.

Poštovana,

Partneri iz vanbračne zajednice nemaju pravo nasleđivanja prema našem pravu, pa Vaš vanbračni partner neće moći da nasledi Vašu imovinu u slučaju Vaše smrti.

Imovina koju ste stekli pre stupanja u vanbračnu zajednicu (npr. kuća koju ste naveli) predstavlja Vašu posebnu imovinu, a imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

U slučaju raskida vanbračne zajednice, Vaš vanbračni partner moći će da ostvari svoja prava deobom  isključivo nad imovinom stečenom u toku trajanja vanbračne zajednice.

Mladi Pro Bono