U pitanju je član 204 teška krađa. ja već 2 ipo godina vučem ovaj slučaj. Na sudu nisam bio na više od 9 ročišta. Nisu me još osudili ali kada bi se pojavio na taj sud garant bi dobio osudu. Interesuje me sada koliko treba da mi ovo zastari i da li mogu da me osude bez mog prisustva?

Poštovani,

 

 

Niste nam rekli o kom obliku teške krađe se

radi. Za krivično delo teška

krađa iz člana 204 stav 1 propisana je kazna zatvora od  1 godine do 8 godina, a ako vrednost ukradenih

stvari prelazi 1 500 000 dinara, onda je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10

godina. Da bi zastarilo krivično gonjenje za ovo delo, potrebno je da protekne 10

godina od dana izvršenja. Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja

se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja

učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Zastarelost se prekida i kad učinilac u

vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivično delo.

Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče. Dakle, protekom 10 godina

od izvršenja ovog krivičnog dela, nastupa relativna zastarelost. Apsolutna

zastarelost nastupa u kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za

zastarelost krivičnog gonjenja, što u ovom konkretnom slučaju znači protekom 20

godina od dana izvršenja.

 

Što se tiče suđenja u odsustvu Zakon o

krivičnom postupku kaže Optuženom se može suditi u odsustvu samo

kada postoje naročito opravdani razlozi da mu se sudi iako je odsutan, pod

uslovom da je u bekstvu ili nije dostupan državnim organima.

 

Vaš Mladi Pro Bono